208-209. Κρύσταλλα, νεφρίτης και μεταλλικές λεπτομέρειες