231. Κρύσταλλα του νερού με χρυσή αλυσίδα.

Κατηγορία: